nejvýznamnější reference

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

jeřáb 70t/42m pro automatické skladování forem vybavený zařízením proti kývání břemene a příčení a automatickým najížděním na pozice
Více referencí

napsali o nás

NOPO Engineering odevzdala druhou přesuvnu vagonce v ruském Tichvinu


Technický týdeník, 23.7.2015 

Druhou speciální přesuvnu kolejových vozidel při dílenské přejímce předala v polovině července zástupcům ruské vagonky TikhvinChemMash z města Tichvin v Leningradské oblasti společnost NOPO Engineering Hradec Králové. Přední český dodavatel zdvihacích, transportních, skladovacích a dalších logistických systémů tak uzavřel technicky a výrobně náročnou zakázku. Kontrakt za zhruba 30 milionů korun zahrnoval vývoj, výrobu a montáž dvou sofistikovaných zařízení pro efektivní, rychlou a bezpečnou manipulaci s železničními a tramvajovými vagony.
 


Další články zde

aktuality  neděle 19.11.2017 0:22

10.11.2014 | Vztahy s ruskými zákazníky se nám daří dále rozvíjet

Za poslední období roku 2014 firma NOPO dodala svá zařízení v hodnotě desítek milionů korun převážně odběratelům ze zemí EU. Mezi nejvýznamnější patří CHART Ferox Děčín, KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí, VW Hannover, Iveco Czech Republic Vysoké Mýto, Automotive Lighting Jihlava, PSA Trnava, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a jiné.

...

15.04.2014 | Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob ve firmě Chart Ferox Děčín. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...


Více aktualit

Servis 24

Jednou z priorit firmy je efektivní servisní zázemí, jež zákazník obdrží s dodávkami našich výrobků. K dispozici je standardní servisní NONSTOP – služba 24 hodin. Dle požadavku zákazníka může být specifikován nástup na opravu už do 2 hodin po nahlášení závady, případně jiné požadavky, které jsou součástí servisní smlouvy, včetně zajištění náhradních dílů. Postup nahlášení závady při standardním zásahu do 24 hodin viz dále.

Postup při hlášení závad
a Výzva k pohotovostnímu servisnímu zásahu

Pro uplatnění záručního zásahu se pro urychlení Objednateli doporučuje dodržet níže uvedený postup výzvy k servisnímu zásahu.
 
Za prokazatelnou výzvu k servisnímu zásahu se považuje:
 • Telefonická výzva objednatele následně potvrzená písemnou výzvou doručenou zhotoviteli elektronickou poštou, faxem nebo dopisem (e-mail a fax do 12 hod. po telefonické výzvě, dopis do 3 dnů).
Upozornění: Následné potvrzení telefonické výzvy formou písemné výzvy objednavatele je nezbytná podmínka k uplatnění záruční opravy. 
 
V písemné výzvě musí být uvedeno:
 1. Název společnosti vyzývající k zásahu:
 2. Místo závady:
 3. Rozsah závady:
 4. Jak se závada projevuje, popis závady:
 5. Kolikrát se závada projevila a v jakém čase:
 6. Požadovaný termín servisního zásahu na základě závažnosti poruchy (např. ihned, zítra, v pracovní době, při příštím preventivním servisu):
 7. Jméno a funkce odpovědného zástupce objednatele a telefonní číslo včetně mobilního, který bude přítomen během provádění díla:
 8. Způsob a čas přístupu do objektu:
 9. Další požadavky objednatele:
 10. Datum a čas odeslání výzvy: 
 11. Čitelně jméno, podpis a číslo telefonu osoby vyzývající k zásahu za objednatele:
 
Vyzvat k servisnímu zásahu je možno:         
      
Nonstop na bezplatné lince 800 802 801

E-mail: servis@nopo.cz
Fax kancelář: +420 494 945 008
 
NOPO ENGINEERING, s.r.o.
Zemědělská 898
500 03 Hradec Králové
 

NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic