nejvýznamnější reference

Strojírenství, ČR


kompletně zakrytá přesuvna 130 t / 40 m s aut. řizením

Více referencí

napsali o nás

NOPO Engineering dodá jeřáby Audi

Zpravodajský server měsíčníku TECHNIK

Další články zde

aktuality  sobota 13.07.2024 15:42

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...

Skladovací systém pro Automotive


Společnost NOPO ENGINEERING opět potvrzuje svoje kvality, když v náročném výběrovém řízení uspěla se svým technickým řešením a získala tak další kontrakt. Jedná se o dodávku skladovacího systému se speciálním teleskopickým manipulátorem pro manipulaci a skladování přípravků lisovacího nářadí. I přes technologicky složitější akci bude NOPO ENGINEERING tuto dodávku realizovat v poměrně krátké dodací lhůtě. Značka NOPO tak znovu dokazuje umění souladu užitné hodnoty navrženého řešení a ceny....


Více aktualit

Přepravní technologické vozy

Individuální řešení pro nejrůznější transportní a technologické úkoly včetně možnosti jejich začlenění do sdružených dopravně technických systému. Vozy mají pohony elektrické, bateriové nebo diesel-elektrickou centrálu.

Výrobce kolejových vozidel, ČR
kompletně zakrytá přesuvna 130 t / 40 m s aut. řizením

Výrobce kolejových vozidel, ČR
zapuštěná přesuvna 120 t / 30 m s kabinou, vrátkem, částečně zakryta

Výrobce kolejových vozidel, ČR
přesuvna 80 t / 24 m na speciálních podvozcích s pneu., pohaněná diesel-el. centralou

Automotive, ČR
speciální přesuvna s tahačem pro natahovani vagonů a rampami pro najiždění osobních automobil.

Výrobce kolejových vozidel, ČR
vnitřní a venkovní přesuvna 120 t / 30 m

Výrobce autobusů, ČR
cca 8 kusů automatických přesuven pro dopravu skelet. autobus. v prostorách lakovny

Automotive, ČR
přepravní vozy 25 t pro dopravu svitků plechu

Automotive, SK
přepravní vozy 25 t pro dopravu svitků plechu

Kovozpracující průmysl, Polsko
přepravní vozy 25 t pro dopravu svitků plechu

Kovozpracující průmysl, ČR
přepravní vozy 25 t pro dopravu svitků plechu

Výrobce lakoven, ČR
různé typy voziků pro dopravu výrobků v prostorach lakoven (i provedeni .EX)

Strojírenství, ČR
speciální bateriové (elektrické) vozy s polohovadly pro dopravu nádob

Výrobce kolejových vozidel, ČR
točna 200 t / o 28 m. pro otáčení drážních vozidel

Strojírenství, ČR
přesuvna 80 t / 24 m zapuštěná, zakrytá

Strojírenství, ČR
2 kusy přesuvna 45 t / 30 m s nájezdovými klíny, vrátkem a kabinou

Strojírenství, ČR
kolejový přepravní vozík 32t na dopravu rotorů s extrémně malým poloměrem zatáčení kolejnic


NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic