nejvýznamnější reference

Automotive, ČR


jeřáb 70t/42m pro automatické skladování forem vybavený zařízením proti kývání břemene a příčení a automatickým najížděním na pozice

Více referencí

napsali o nás

NOPO Engineering dodá jeřáby Audi

Zpravodajský server měsíčníku TECHNIK

Další články zde

aktuality  čtvrtek 20.06.2024 21:46

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...

Skladovací systém pro Automotive


Společnost NOPO ENGINEERING opět potvrzuje svoje kvality, když v náročném výběrovém řízení uspěla se svým technickým řešením a získala tak další kontrakt. Jedná se o dodávku skladovacího systému se speciálním teleskopickým manipulátorem pro manipulaci a skladování přípravků lisovacího nářadí. I přes technologicky složitější akci bude NOPO ENGINEERING tuto dodávku realizovat v poměrně krátké dodací lhůtě. Značka NOPO tak znovu dokazuje umění souladu užitné hodnoty navrženého řešení a ceny....


Více aktualit

Výroba

Firma má k dispozici výrobní provozy o celkové ploše 5000m2 s počtem cca 120 pracovníků. Jedná se především o svařovny, zámečnické provozy, obráběcí centra, provozy na výrobu rozvaděčů a lakovny. Výrobní závody jsou vybaveny potřebnými certifikáty systému jakosti pro svařování.

Výrobní technologie

 
Horizontální vyvrtávačky:
 • HP 100 x=5900mm
 • HP 100 x=6400mm 
 • WHN 13.8 CNC x=3500mm
 • W160 HA x=9000mm 
 • W 100 x=1600mm
Soustruhy:
 • SU 125 L=4000mm
   
 • SU90A L=3000mm 
 • SUS80 L=3500mm 
 • SU40A
 • SU50A
 • SU63A
Frézky:
 • FGSH 50
 • FGS 50/63
Vrtačky:
 • VR4 
 • VR4A
 • VR6

Oprávnění pro výrobu

 • Oprávnění Institutu technické inspekce k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení (zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000kg, jeřáby o nosnosti nad 5000 kg)
 • Aprobace Českého lodního a průmyslového registru ( Germanischer Lloyd Group) pro výrobu, opravy, montáž, údržbu zdvihacích zařízení, palubních vrátků a mechanismů
 • Aprobace Českého lodního a průmyslového registru ( Germanischer Lloyd Group ) pro výrobu, rekonstrukce, montáž a opravy lodních těles plavidel vnitrozemské plavby
 • Oprávnění Institutu technické inspekce k:
  • montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • opravám elektrických zařízení dodavatelským způsobem
  • revizím a zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem&

Certifikáty jakosti

 • Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 
 • Certifikát jakosti pro svařováni dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 
 • Velký průkaz způsobilosti dle čl. 200 ČSN 73 2601 - Z2 pro dílenskou výrobu a staveništní montáž ocelových konstrukcí s rozšířením pro výrobu a montáž jeřábů a jeřábových drah, provádění třecích spojů, výrobu ocelových trubkových konstrukcí a ocelových konstrukcí silničních s železničních mostů. Velký průkaz způsobilosti je potvrzen Českými drahami.
 • Certifikát výrobku na „Konstrukční kovové stavební díly“ vydaný podle nařízení vlády č. 312/2005 Sb 
 • Certifikát způsobilosti dle DIN 18800-7:2002-09 Klasse E. Vydal SLV Berlin-Brandenburg.


NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic