nejvýznamnější reference

Automotive, SK


6 kusů procesních jeřábů 50 t / 25 t / 26 m

Více referencí

napsali o nás

NOPO Engineering dodá jeřáby Audi

Zpravodajský server měsíčníku TECHNIK

Další články zde

aktuality  sobota 13.07.2024 16:35

Podílíme se na výrobě největších nádob na světě


Na konci měsíce března byl úspěšně zakončen zkušební provoz 2 kusů linek délky 22 m na svařování nádob. Linky jsou složeny z polohovadel, podélných dopravníků a tvarovacích pák. Slouží pro výrobu největších nádob na světě o ø 6 m a délce 44 m.

...

Skladovací systém pro Automotive


Společnost NOPO ENGINEERING opět potvrzuje svoje kvality, když v náročném výběrovém řízení uspěla se svým technickým řešením a získala tak další kontrakt. Jedná se o dodávku skladovacího systému se speciálním teleskopickým manipulátorem pro manipulaci a skladování přípravků lisovacího nářadí. I přes technologicky složitější akci bude NOPO ENGINEERING tuto dodávku realizovat v poměrně krátké dodací lhůtě. Značka NOPO tak znovu dokazuje umění souladu užitné hodnoty navrženého řešení a ceny....


Více aktualit

Transportní systémy

Racionální možnosti horizontální i vertikální dopravy výrobků v různých druzích provozu. Patří sem válečkové dráhy, kolejové systémy s řetězovými dopravníky, speciální lanové podpodlahové dopravníky, zdviže, zavěšené dopravníky. Stupeň řízení od ručního po plně automatizované.

Strojírenství, ČR
různé podlahové, řetězové, válečkové, dopravníky pro lakovny

Strojírenství, ČR
2 ks 500 m dlouhých podúrovňových dopravníků pro dopravu vagónů s automatickým uchopením za kolo

Výrobce autobusů, ČR
řetězové dopravníky, válečkové dráhy, vozíky, nůžkové plošiny pro dopravu skeletu autobusů v lakovně

Strojírenství, ČR
speciální válečkové dráhy pro dopravu 80t palet s rámem stroje do prostoru měřícího centra

Strojírenství, ČR
sklady plechů s vyvážecími vozíky ke strojům

Kovozpracující průmysl, ČR
válečkové dráhy s manipulátorem pro balení svitků plechu

Strojírenství, Turecko
manipulátory, přesuvny, točny pro dopravu skeletu autobusu ve svařovně

Výrobce autobusů, ČR
automatický skladovací zásobník na role PVC s dvěma vyskladňovacími manipulátory
NOPO ENGINEERING s.r.o. Zemědělská 898/3, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic